Tour Đảo Ngọc Phú Quốc 4N3Đ

Đặt ngay, chỉ 2 phút. Hoặc gọi 1900 2929 26 Mã Tour: T43
Chọn ngày khởi hành
0 người lớn x0đ
0 trẻ em x0đ
Tổng cộng: 0đ

Nếu‌ ‌đã‌ ‌một‌ ‌lần‌ ‌may‌ ‌mắn‌ ‌được‌ ‌chiêm‌ ‌ngưỡng‌ ‌vẻ‌ ‌đẹp‌ ‌hoang‌ ‌sơ‌ ‌đầy‌ ‌quyến‌ ‌rũ‌ ‌mà‌ ‌hòn‌ ‌đảo‌ ‌lớn‌ ‌nhất‌ ‌Việt‌ ‌Nam‌ ‌này‌ ‌hiện‌ ‌đang‌ ‌sở‌ ‌hữu,‌ ‌bạn‌ ‌sẽ‌ ‌hiểu‌ ‌tại‌ ‌

sao‌ ‌Phú‌ ‌Quốc‌ ‌luôn‌ ‌được‌ ‌gắn‌ ‌với‌ ‌cụm‌ ‌từ‌ ‌“thiên‌ ‌đường‌ ‌đảo‌ ‌ngọc”.‌ ‌Và‌ ‌hiểu‌ ‌vì‌ ‌sao‌ ‌nơi‌ ‌đây‌ ‌luôn‌ ‌nằm‌ ‌trong‌ ‌danh‌ ‌sách‌ ‌10‌ ‌điểm‌ ‌đến‌ ‌hấp‌ ‌dẫn‌ ‌nhất‌ ‌mà‌ ‌du‌ ‌khách‌ ‌quốc‌ ‌

tế‌ ‌chọn‌ ‌lựa‌ ‌Với‌ ‌diện‌ ‌tích‌ ‌xấp‌ ‌xỉ‌ ‌600‌ ‌km2‌ ‌,‌ ‌Phú‌ ‌Quốc‌ ‌cùng‌ ‌21‌ ‌hòn‌ ‌đảo‌ ‌khác‌ ‌tạo‌ ‌thành‌ ‌huyện‌ ‌đảo‌ ‌Phú‌ ‌Quốc,‌ ‌trực‌ ‌thuộc‌ ‌tỉnh‌ ‌Kiên‌ ‌Giang.‌ ‌Với‌ ‌khí‌ ‌hậu‌ ‌nhiệt‌ ‌đới‌ ‌gió‌ ‌mùa,‌ ‌chia‌ ‌thành‌ ‌hai‌ ‌mùa‌ ‌rõ‌ ‌rệt‌ ‌(mùa‌ ‌khô‌ ‌-‌ ‌từ‌ ‌tháng‌ ‌11‌ ‌đến‌ ‌tháng‌ ‌4‌ ‌năm‌ ‌sau‌ ‌và‌ ‌mùa‌ ‌mưa‌ ‌-‌ ‌từ‌ ‌tháng‌ ‌5‌ ‌đến‌ ‌tháng‌ ‌10),‌ ‌nhiệt‌ ‌độ‌ ‌trung‌ ‌bình‌ ‌chỉ‌ ‌khoảng‌ ‌28‌ ‌độ‌ ‌C,‌ ‌du‌ ‌khách‌ ‌có‌ ‌thể‌ ‌thưởng‌ ‌thức‌ ‌vẻ‌ ‌đẹp‌ ‌mê‌ ‌hồn‌ ‌của‌ ‌Phú‌ ‌Quốc‌ ‌vào‌ ‌bất‌ ‌cứ‌ ‌thời‌ ‌điểm‌ ‌nào‌ ‌trong‌ ‌năm,‌ ‌với‌ ‌kiểu‌ ‌thời‌ ‌tiết‌ ‌luôn‌ ‌mát‌ ‌mẻ,‌ ‌dễ‌ ‌chịu.‌ ‌ ‌Không‌ ‌chỉ‌ ‌hút‌ ‌hồn‌ ‌khách‌ ‌du‌ ‌lịch‌ ‌bởi‌ ‌những‌ ‌Bãi‌ ‌Sao,‌ ‌Bãi‌ ‌Dài,‌ ‌Bãi‌ ‌Khem,‌ ‌mũi‌ ‌Gành‌ ‌Dầu,‌ ‌Dinh‌ ‌Cậu,‌ ‌suối‌ ‌Tranh,‌ ‌suối‌ ‌Đá‌ ‌Bàn,‌ ‌suối‌ ‌Đá‌ ‌Ngọn...,‌ ‌hòn‌ ‌đảo‌ ‌yên‌ ‌bình‌ ‌này‌ ‌còn‌ ‌sở‌ ‌hữu‌ ‌Vườn‌ ‌quốc‌ ‌gia‌ ‌Phú‌ ‌Quốc,‌ ‌làng‌ ‌chài‌ ‌cổ‌ ‌Hàm‌ ‌Ninh,‌ ‌các‌ ‌nhà‌ ‌thùng‌ ‌sản‌ ‌xuất‌ ‌nước‌ ‌mắm‌ ‌đặc‌ ‌sản,‌ ‌xưởng‌ ‌chế‌ ‌tác‌ ‌ngọc‌ ‌trai‌ ‌hay‌ ‌những‌ ‌vườn‌ ‌hồ‌ ‌tiêu‌ ‌xanh‌ ‌bạt‌ ‌ngàn...‌ ‌Khu‌ ‌dự‌ ‌trữ‌ ‌sinh‌ ‌quyển‌ ‌ven‌ ‌biển‌ ‌và‌ ‌biển‌ ‌đảo‌ ‌Kiên‌ ‌Giang‌ ‌(bao‌ ‌gồm‌ ‌cả‌ ‌huyện‌ ‌đảo‌ ‌này)‌ ‌đã‌ ‌được‌ ‌UNESCO‌ ‌công‌ ‌nhận‌ ‌là‌ ‌Khu‌ ‌dự‌ ‌trữ‌ ‌sinh‌ ‌quyển‌ ‌thế‌ ‌giới‌ ‌vào‌ ‌năm‌ ‌2006.‌ ‌Trong‌ ‌hành‌ ‌trình‌ ‌khám‌ ‌phá‌ ‌thiên‌ ‌đường‌ ‌đảo‌ ‌ngọc,‌ ‌du‌ ‌khách‌ ‌còn‌ ‌có‌ ‌thể‌ ‌lặn‌ ‌biển,‌ ‌ngắm‌ ‌vẻ‌ ‌đẹp‌ ‌biến‌ ‌ảo‌ ‌của‌ ‌những‌ ‌rạn‌ ‌san‌ ‌hô‌ ‌đa‌ ‌dạng‌ ‌với‌ ‌khoảng‌ ‌260‌ ‌loài‌ ‌(252‌ ‌loại‌ ‌cứng‌ ‌và‌ ‌tám‌ ‌loại‌ ‌mềm).‌ ‌Với‌ ‌hệ‌ ‌sinh‌ ‌thái‌ ‌biển‌ ‌vô‌ ‌cùng‌ ‌đa‌ ‌dạng‌ ‌thuộc‌ ‌quần‌ ‌đảo‌ ‌An‌ ‌Thới‌ ‌và‌ ‌một‌ ‌số‌ ‌đảo‌ ‌nhỏ‌ ‌nằm‌ ‌ở‌ ‌phía‌ ‌Bắc, Phú‌ ‌Quốc là‌ ‌địa‌ ‌điểm‌ ‌lý‌ ‌tưởng‌ ‌để‌ ‌khách‌ ‌du‌ ‌lịch‌ ‌thỏa‌ ‌mãn‌ ‌đam‌ ‌mê‌ ‌khám‌ ‌phá‌ ‌đại‌ ‌dương‌ ‌bí‌ ‌ẩn.‌ ‌Tại‌ ‌đây,‌ ‌họ‌ ‌có‌ ‌thể‌ ‌ngắm‌ ‌san‌ ‌hô‌ ‌ở‌ ‌vùng‌ ‌nước‌ ‌nông‌ ‌bằng‌ ‌kính‌ ‌và‌ ‌ống‌ ‌thở‌ ‌đơn‌ ‌giản‌ ‌(snorkeling),‌ ‌thám‌ ‌hiểm‌ ‌đại‌ ‌dương‌ ‌bằng‌ ‌thiết‌ ‌bị‌ ‌lặn‌ ‌chuyên‌ ‌nghiệp‌ ‌(diving)‌ ‌hoặc‌ ‌thú‌ ‌vị‌ ‌hơn‌ ‌-‌ ‌kết‌ ‌hợp‌ ‌lặn‌ ‌ngắm‌ ‌san‌ ‌hô‌ ‌với‌ ‌câu‌ ‌cá,‌ ‌câu‌ ‌mực‌ ‌đêm‌ ‌và‌ ‌khám‌ ‌phá‌ ‌đảo‌ ‌hoang.‌ ‌Như‌ ‌viên‌ ‌ngọc‌ ‌bích‌ ‌giữa‌ ‌biển,‌ ‌Phú‌ ‌Quốc‌ ‌đang‌ ‌có‌ ‌tất‌ ‌cả‌ ‌thiên‌ ‌thời,‌ ‌địa‌ ‌lợi,‌ ‌nhân‌ ‌hòa…‌ ‌để‌ ‌trở‌ ‌thành‌ ‌một‌ ‌thiên‌ ‌đường‌ ‌nghỉ‌ ‌dưỡng‌ ‌dành‌ ‌cho‌ ‌du‌ ‌khách.‌ ‌Bãi‌ ‌biển‌ ‌cát‌ ‌trắng,‌ ‌làn‌ ‌nước‌ ‌xanh‌ ‌biếc‌ ‌và‌ ‌những‌ ‌rặng‌ ‌dừa‌ ‌trải‌ ‌dài‌ ‌tạo‌ ‌cho‌ ‌du‌ ‌khách‌ ‌cảm‌ ‌giác‌ ‌thanh‌ ‌bình,‌ ‌yên‌ ‌tĩnh.‌ ‌Ít‌ ‌có‌ ‌một‌ ‌địa‌ ‌chỉ‌ ‌du‌ ‌lịch‌ ‌nào‌ ‌mà‌ ‌thiên‌ ‌nhiên‌ ‌hội‌ ‌tụ,‌ ‌giao‌ ‌hòa‌ ‌lạ‌ ‌lùng‌ ‌như‌ ‌thế.‌ ‌Phú‌ ‌Quốc‌ ‌hấp‌ ‌dẫn‌ ‌cả‌ ‌bởi‌ ‌cảnh‌ ‌sắc,‌ ‌con‌ ‌người‌ ‌và‌ ‌vật‌ ‌phẩm‌ ‌thiên‌ ‌nhiên.‌ ‌

LỊCH TRÌNH
 • Ngày 1
 • Hà Nội - Phú Quốc

  12h00: Xe đón Quý khách tại Cổng Công Viên Thống Nhất – Đường Trần Nhân Tông – Quận Hai Bà Trưng – Tp Hà Nội, đáp chuyến bay khởi hành đến Phú Quốc. Chúng tôi sẽ đón quý khách trước 3 tiếng trước giờ bay.

  Chùa Sư Muôn - Suối Tranh

  18h00: Đến Phú Quốc, xe đón Quý khách đưa đi tham quan chùa Sư Muôn và khu du lịch Suối Tranh - đoàn tự do tham quan, lễ Chùa và chụp ảnh. Sau đó, Đoàn khởi hành về khách sạn nhận phòng khách sạn 4 sao và nghỉ ngơi. Đoàn tự do tắm biển.

  Ghi chú: Tùy thuộc giờ bay ngày đi, chúng tôi sẽ sắp xếp lịch thăm quan này vào ngày 1 hoặc sang ngày thứ 3 trong chương trình.

  Ăn tối

  19h00: Đoàn ăn tối tại nhà hàng

  Tự do hoạt động

  20h00: Tự do khám phá thị trấn về đêm và nghỉ qua đêm tại khách sạn 4 sao.

 • Ngày 2
 • Dinh Cậu - Vinpearland

  09h00: Sau khi ăn sáng tại khách sạn, xe ô tô đón đoàn đi thăm quan Dinh Cậu – nơi thờ cúng và cầu mong mưa thuận gió hòa, trời yên biển lặng cho 1 chuyến đi biển bội thu của người dân đảo Phú Quốc.

  Đình Nguyễn Trung Trực

  10h30: Đoàn tiếp tục đến Bắc Đảo với khu du lịch Vinpearl Land Phú Quốc. Quý khách dừng chân tại Đình Nguyễn Trung Trực, vị anh hùng dân tộc ở miền Nam trong thời kỳ kháng Pháp. Ra Biên Hải quán ngắm biên giới Việt Nam - Campuchia, nghe đờn ca tài tử…

  Ăn trưa

  12h00: Đoàn dùng bữa trưa tại Gành Dầu – Phú Quốc

  Vinpearl Land

  14h00: Đoàn tham quan Vinpearland (chi phí vé tự túc). Quý khách tự do khám phá Khu vui chơi giải trí Vinpearl Land rộng lớn với đầy đủ những trò chơi dành cho mọi lứa tuổi và sở thích. Ngoài ra, còn có Khu công viên nước với các trò chơi hấp dẫn như: boomerang khổng lồ, đường trượt siêu lòng chảo, dòng sông lười, lâu đài, bể tạo sóng… Và Khu Thủy Cung với hàng trăm loài cá và sinh vật biển kỳ thú như: cá hải tượng, cá Sấu hỏa tiễn với chiếc mõm dài và hung dữ hay những loài quý hiếm như cá Nemo, cá Napoleon, cá mập trắng… Quý khách có thể tham quan khám phá Vườn Thú Hoang Dã đầu tiên tại Việt Nam – Vinpearl Safari Phú Quốc (chi phí tự túc) với quy mô 180ha, với hơn 130 loài động vật quý hiếm.

  Ăn tối

  18h00: Đoàn ăn tối tại nhà hàng địa phương

  Tự do hoạt động

  20h00: Đoàn tự do hoạt động và nghỉ đêm tại khách san 4 sao

 • Ngày 3
 • Cơ sở nuôi cấy Ngọc Trai

  08h00: Quý khách dùng điểm tâm sáng. Sau đó, Đoàn tham quan cơ sở nuôi cấy ngọc trai của Úc – nơi trưng bày các sản phẩm ngọc trai chính hiệu được nuôi cấy tại Phú Quốc. Quý khách thưởng thức Rượu sim – loại rượu vang làm từ trái sim rừng chín. Đoàn tiếp tục tham quan di tích lịch sử nhà tù Phú Quốc.

  Khám phá biển Phú Quốc

  09h30: Đoàn lên tàu khám phá biển Phú Quốc. Quý khách tham gia hoạt động lặn ngắm san hô, câu cá trên tàu. (Công ty sẽ hỗ trợ cần câu, áo phao, kính lặn)

  Ăn trưa

  12h00: Đoàn dùng bữa trưa trên tàu, thưởng thức hải sản biển Phú Quốc.

  Khách sạn

  14h00: Tàu cập bến, quý khách về lại khách sạn, nghỉ ngơi.

  Tự do hoạt động

  16h00: Tự do nghỉ ngơi tại khách sạn hoặc tắm biển.

  Ăn tối

  18h00: Đoàn ăn tối tại nhà hàng

  Tự do hoạt động

  20h00: Đoàn tự do hoạt động và nghỉ ngơi tại khách sạn 4 sao

 • Ngày 4
 • Tự do mua sắm

  08h00: Quý khách ăn sáng tại khách sạn sau đó tự do tắm biển, nghỉ ngơi và dọn đồ, trả phòng khách sạn.

  Trước khi rời Phú Quốc, quý khách ghé thăm các cửa hàng hải sản khô mua quà về cho gia đình.

  Ra sân bay

  09h00: Đoàn lên xe đi sân bay Dương Đông, đáp chuyến về lại Hà Nội.

  Riêng đoàn khởi hành ngày 22.8.2020 sẽ dùng bữa trưa trước khi rời Phú Quốc

CHÍNH SÁCH CỦA TOUR

DỊCH VỤ BAO GỒM:

 • Xe máy lạnh đời mới vận chuyển theo lịch trình
 • Xe đón/tiễn sân bay Nội Bài
 • Phòng khách sạn theo tiêu chuẩn 4 sao, trung tâm sát biển. Nghỉ 02 khách/ phòng, trường hợp lẻ nam hoặc nữ nghỉ ghép 3 khách/ phòng.
 • Ăn sáng buffet tại khách sạn
 • Mức ăn chính: 150.000đ/ khách * 5 bữa.

Riêng đoàn khởi hành ngày 22.8.2020 sẽ bao gồm 6 bữa ăn chính.

 • HDV đón/ tiễn sân bay Nội Bài và HDV nhiệt tình, kinh nghiệm tại Phú Quốc
 • Bảo hiểm du lịch suốt tuyến (mức đền bù tối đa 20.000.000đ/vụ).
 • Phí thắng cảnh các điểm vào cửa theo chương trình
 • Nước uống 1 chai/ khách/ ngày
 • Mũ du lịch
 • Chi phí thuyền tham quan và lặn ngắm san hô
 • Vé máy bay khứ hồi HN – Phú Quốc – HN (VietNam Airlines) gồm 12 kg  xách tay + 23 kg ký gửi. Vé máy bay đoàn không hoàn không hủy của hàng không QG Việt Nam

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM:

 • Nghỉ phòng đơn, đồ uống, chi phí cá nhân và chi phí khác không có trong chương trình
 • Điện thoại, giặt ủi trong khách sạn.
 • Thuế VAT 10%
 • Tiền bồi dưỡng cho HDV và Lái xe. Phụ phí với người Nước ngoài - Việt Kiều
 • Vé Vinpearland + Vinpearl Safari

Giá tour trẻ em :

Áp dụng theo bảng giá. Độ tuổi sẽ được tính từ ngày sinh đến ngày khởi hành.

 • Trẻ em từ đủ 10 tuổi trở lên tiêu chuẩn như người lớn
 • Từ đủ 5 đến dưới 10 tuổi : Tiêu chuẩn ăn ½ suất, ngồi 1 ghế ô tô, ngủ ghép chung với bố mẹ.
 • Từ đủ 2 đến dưới 5 tuổi : Giá tour chỉ bao gồm vé máy bay, bảo hiểm, nước uống. Các chi phí ăn uống, vé thắng cảnh nếu phát sinh, cha mẹ sẽ tự lo cho bé.
 • Dưới 2 tuổi : Giá tour chỉ bao gồm chỗ ngồi trên máy bay theo quy định của hàng không, bảo hiểm, nước uống.

CÁC QUY ĐỊNH ÁP DỤNG CHO CHƯƠNG TRÌNH:

Dưới đây là mức phạt hủy tour theo quy định của công ty. Chúng tôi sẽ linh động giải quyết từng trường hợp cụ thể trong khả năng cho phép.

Điều kiện hoàn hủy tour của Bên A (Khách du lịch):

 • Nếu quý khách hủy tour sau khi đăng ký và trước 30 ngày khởi hành: mất phí cọc tour
 • Nếu quý khách hủy tour từ 20-30 ngày trước ngày khởi hành: phí hủy 50% giá trị tour.
 • Nếu quý khách hủy tour từ 15-20 ngày trước ngày khởi hành: phí hủy 70% giá trị tour.
 • Nếu quý khách hủy tour trong vòng 15 ngày trước ngày khởi hành: phí hủy 100% giá trị tour.

Lưu ý : Tùy theo điều kiện nào đến trước chúng tôi sẽ áp dụng điều kiện đó.

Điều kiện quy định vé máy bay:

 • VietNam Airlines: Không hoàn hủy, đổi tên, đổi hành trình, tách chặng trong bất cứ trường hợp nào
 • Giờ bay có thể thay đổi theo giờ bay của Hãng Hàng Không VietNam Airlines.
 • Hành lý bao gồm : 12kg xách tay + 23kg ký gửi.
 • Khi đi máy bay Quý khách nên mang theo một trong các giấy tờ sau: (Chứng minh thư nhân dân còn hạn dưới 15 năm, hoặc hộ chiếu, giấy khai sinh (đối với trẻ em dưới 14 tuổi).
 • Với trẻ em 14 tuổi ( Yêu cầu phải có CMTND, nếu trường hợp chưa có phải có giấy xác nhận nhân thân theo mẫu và đóng dấu của địa phương nơi cư trú).
 • Với trẻ em không đi cùng bố mẹ phải có giấy xác nhận ủy quyền của bố mẹ có xác nhận của địa phương nơi cư trú cho người đi cùng, để làm thủ tục lên máy bay.

Các quy định chung:

 • Nếu bên A hủy tour do bị từ chối làm thủ tục tại sân bay do nhân thân / giấy tờ tùy thân Công ty chúng tôi không chịu trách nhiệm cho sự việc trên. Các chi phí cho chương trình sẽ không được chúng tôi hoàn lại trong trường hợp này.
 • Do tính chất đoàn ghép khách lẻ, nếu đoàn có từ 10 người lớn trở lên, đoàn sẽ khởi hành đúng ngày. Nếu đoàn không đủ 10 khách, bên B sẽ sắp xếp ngày khởi hành mới và thông báo cho bên A biết trước 15 ngày làm việc. Trường hợp bên A không đi theo lịch khởi hành mới được, bên B sẽ hoàn lại tiền cọc cho bên A.
 • Nếu Bên B không tổ chức cho đoàn đi đúng thời gian dự kiến do các nguyên nhân bất khả kháng như: Thiên tai, bão lụt, chiến tranh…. Bên B sẽ thu xếp ngày khởi hành mới, mọi chi phí phát sinh do hai bên thỏa thuận
DỊCH VỤ ĐI KÈM
Đánh giá trung bình
0
0 nhận xét
Chia sẻ nhận xét của bạn về Tour này
Viết Bình luận
0 bình luận cho Tour này
Đặt ngay, chỉ 2 phút. Hoặc gọi 1900 2929 26

TOUR ƯU ĐÃI KHÁC

2N1Đ + 3 Bữa ăn

Paradise Grand

 • Khởi hành từ Hà Nội
 • -
 • 2,650,000 đ/Khách

29 reviews
2N1Đ + Xe khứ hồi + 4 bữa ăn

Du thuyền Le Theatre

 • Khởi hành từ Hà Nội
 • -

25 reviews
LIÊN HỆ
Công ty TNHH du lịch và thương mại Quốc Tế Phương Nam

Trụ sở chính: Tầng 3 tòa licogi 19 số 25 Tân Mai, Hoàng Mai - Hà Nội

Trụ sở DKKD: Số 7C Nguyễn Tư Giản, Phúc Tân, Hoàn Kiếm - Hà Nội

091 116 3079

© 2020 Official Website PNTrip

FOLLOW US ON


Đăng ký để biết trước những ưu đãi bất ngờ


support@pntrip.vn

Quà 
Tặng