Hạ Long

Hạ Long là thành phố tỉnh lỵ của tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.Được đặt theo tên của vịnh Hạ Long, vịnh biển nằm ở phía nam thành phố và là một di sản thiên nhiên nổi tiếng của Việt Nam. Tên Hạ Long nghĩa là "con rồng bay xuống"
Province
Join to us

Not a Member Yet?

Join us! Our members can access savings of up to 50% and earn Trip Coins while booking.